Best group for project Actemium

Best group for project Actemium

22/06/2021
C-sharpJavaSCSS

My group, a team of 4 motivated students, was selected as the best group of the year for the programming project in 2nd bachelor.

Our customer, Actemium, expected a fully developed ticket system. The functionalities included the follow-up of support tickets, knowledgebase and statistics viewing and the management of employees and customers. We integrated this into a clear and user-friendly website and desktop application.

For the entire system, we had to start from scratch in Java. Our database was a SQL Server database, and our GUI was made with JavaFX. The connection to the database was realised via JPA. The statistics were also partially integrated with PowerBI.
For the ASP.NET CORE MVC part, we used several CSS and JavaScript libraries which gave us an excellent result. To make both connect, we used the same database, Microsoft SQL Server hosted with Azure.
For each logic and consistency, we naturally had to write tests in both Java and C#.

We worked very well in the agile way we were taught. This was the only way we could respond quickly to changing customer requirements and needs. I worked on it for about 300 hours, even though the lecturers only expected 125 hours. It was very important for me to apply what I had learned in the first semester in the best possible way. I suspect that my efforts have contributed greatly to our first place, something I am very proud of! This also shows that I have enough perseverance to bring a large project to a successful conclusion.

If you read this blog post, you can also see exactly what the project entailed in the following video:


[NL]

Mijn groep, een team van 4 gemotiveerde studenten, is geselecteerd als de beste groep van het jaar voor het grote programmeerproject in 2e bachelor.

Onze klant, Actemium, verwachtte een volledig uitgewerkt ticketsysteem. De functionaliteiten omvatten de opvolging van support tickets, knowledgebase en statistieken bekijken en het beheer van de werknemers en klanten. We integreerden dit in een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke website en desktopapplicatie.

Voor het volledige systeem moesten we van nul beginnen in Java. Onze database was een SQL Server database en onze GUI was gemaakt met JavaFX. De connectie naar de database werd gerealiseerd via JPA. De statistieken waren ook deel geïntegreerd met PowerBI.
Voor ASP.NET CORE MVC gedeelte, hebben we een aantal CSS en Javascript libraries gebruikt wat ons een uitmuntend resultaat opleverde.
Om beiden met elkaar te laten spreken gebruikten we dezelfde databank (Microsoft SQL Server hosted with Azure).
Voor elke logica en samenhang moesten we natuurlijk testen schrijven in zowel Java als C#.

We werkten heel goed via de aangeleerde agile manier. Alleen op die manier konden we snel inspelen om wijzigende eisen en noden van de klant. Ik heb er ongeveer 300 uur aan gewerkt, ook al verwachtten de lectoren slechts 125 uur. Ik vond het immers heel belangrijk om de geziene leerstof uit het eerste semester op de best mogelijke manier toe te passen. Ik vermoed dat mijn inzet in grote mate heeft bijgedragen tot onze eerste plaats, iets waar ik heel trots op ben! Dit toont tevens ook aan dat ik over voldoende doorzettingsvermogen en volharding beschik om een groot project tot een goed einde te brengen.

Als u deze blogpost leest, dan kunt u ook zien wat het project precies inhield in de bovenstaande video.

Back to blog