Best group at school for a project

22/06/2021
C-sharpJavaSCSS

My group was selected as the best group of the year for the big programming project in the 2nd bachelor.

For that project, we had to make a ticket system for the customer Actemium. They wanted a desktop application and a website where you could follow up on all support tickets, but also the knowledgebase and statistics, but also a place where you could view and edit the info of employees and customers.

For the entire system, we had to start from scratch in Java. Our database was a SQL Server database, and our GUI was made with JavaFX.

For the .net part we used some CSS and JavaScript libraries so that our result was very decent.

Personally, I put in around 300hrs of work, even though the professors were only expecting 125hrs, but by only putting in so many hours on the project, I was able to really apply the material that we had seen in the first semester. If I hadn’t done that, we probably wouldn’t have finished first. This also shows my dedication to bring a project to a successful conclusion.

If you read this blog post, you can also see exactly what the project entailed in the following video:

Java part on GitHub

.net part on GitHub


[NL]

Mijn groep is geselecteerd als de beste groep van het jaar voor het grote programmeerproject in het 2e bachelor.

Voor dat project moesten we een ticketsysteem maken voor de klant Actemium. Ze wilden een desktopapplicatie en een website waar je alle support tickets kon opvolgen, maar ook de knowledgebase en statistieken kon bekijken, maar ook een plaats waar men de info van de werknemers en klanten kon bekijken en bewerken.

Voor het volledige systeem moesten we van nul beginnen in Java. Onze database was een SQL Server database en onze GUI was gemaakt met JavaFX.
Voor het .net gedeelte hebben we een paar CSS en Javascript libraries gebruikt zodat ons resultaat enorm deftig was.

Persoon heb ik er rond de 300u werk ingestoken, ookal verwachtten de lectoren maar een 125u, maar door alleen zoveel uur in het project te steken kon ik de leerstof echt toepassen die we in het eerste semester gezien hadden. Als ik dat niet gedaan had, dan waren we waarschijnlijk niet eerste geëindigd. Dit toont tevens ook mijn inzettingsvermogen om een project tot een goed einde te brengen.

Als u deze blogpost leest, dan kunt u ook zien wat het project precies inhield in de bovenstaande video.

Back to blog